Reacties

Dag

2021-01-20 21:21:52

2021-01-11 17:50:44dag lieve jarige inge namens dineke en mij van harte gefeliciteerd met je verjaardag 🎂💐 dit jaar zonder live bloemen maar we hopen dat een keer in te halen liefs boudewijn 😘

2021-01-11 17:03:27

2021-01-06 02:55:14thank you!!1

2021-01-04 20:41:13

2020-12-13 01:40:52

2020-12-10 11:11:48

2020-12-09 22:52:47gооd dаy! niyang.nl did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl uttеrly lеgit? wе prоviding а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs. whеn suсh businеss prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls. аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt. wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu. thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 usd. this mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us. contact us. telegram - @feedbackformeu skype live:feedbackform2019 whatsapp - +375259112693

2020-11-24 14:55:02

2020-11-22 16:30:53morning buy all styles of oakley sunglasses only 19.99 dollars. if interested, please visit our site: designeroutlets.online sincerely, niyang

2020-11-16 20:41:03

2020-11-13 00:07:06hello caredogbest™ - personalized dog harness. all sizes from xs to xxl. easy on/off in just 2 seconds. lifetime warranty. free worldwide shipping! click here: caredogbest.online sincerely, niyang

2020-11-10 05:29:44

2020-11-07 06:11:06

2020-11-02 09:53:49morning buy all styles of ray-ban sunglasses only 19.99 dollars. if interested, please visit our site: framesoutlet.online best regards, niyang

2020-10-27 00:14:48

2020-10-26 10:41:58

2020-10-24 03:57:34

2020-10-23 16:05:43

2020-05-25 08:52:43hi inge, heb je instructies om mee te doen, vandaag om 10 uur?

2020-05-22 22:46:33graag wil ik wat meer informatie. door mijn masseur kreeg ik de tip om yoga te gaan beoefenen omdat mijn spieren zo strak staan. nu lees ik uw pagina en is het aanbod zo enorm dat ik geen idee heb wat een verstandige keuze is. pilates of yoga. ook zie ik geen prijzen. waar kan ik op rekenen? met vriendelijke groet, esther duivenvoorden

2017-05-17 21:55:57Heerlijk zo een lesje yoga buiten. Thanks

2017-05-15 21:47:58Heerlijke yoga wandeling in duinen/strand afgelopen zondag, dank. Hans

niYang Yoga Studio © 2017 docent: Inge Haal

Zijdewinde 14 Vijfhuizen 2141VB

ingebloem64@hotmail.com 06 44994034

Reageer:

Trefwoorden

Yoga

Hatha yoga

Slow flow yoga

 

Pranayama

Asanas of houdingen

Bindweefsel Fascia

 

Bandha's

Stress Ontstressen

Mediteren

 

Pilates

Yoga Portugal

Yoga,wandel, ski-retreat kaprun oostenrijk

 

Integral Eye Movement Therapie

Pilates/ yoga Yolates

covid 19

 

Zeilen Yoga en rust Vakantie

yoga Nidra